Algemene voorwaarden Ateliers Les Landes Cahuzac sur Vère.

 

Met uw aanbetaling aan Ateliers Les Landes bevestigt u met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan:

 

1 Reserveren

1.1 Reserveren kan alleen via internet. Deze reservering is pas definitief na bevestiging van ontvangst van 30% van de totale huursom binnen 1 week na reservering.

1.2 Het restant van de huursom dient uiterlijk voor aanvang van de gereserveerde periode voldaan te zijn. 

1.3 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 2).

1.4 Bij het niet, niet volledig, dan wel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door de huurder, behoudt Ateliers Les Landes het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

 

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annuleringen door huurder dienen per e-mail te worden doorgegeven aan Ateliers Les Landes. Ateliers Les Landeszal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.

2.2 in geval van annulering van de reservering 60 dagen voor de geplande aankomstdatum zal de aanbetaling worden teruggestort. Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de totale huursom in rekening gebracht.

2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

2.4 Huurder wordt aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

3. waarborgsom

3.1 Bij aankomst vragen wij u een waarborg van 150 Euro contant  te voldoen. De borg ontvangt u terug bij vertrek na een eindcontrole op beschadiging/vermissing. U laat de gîte achter zoals u deze heeft aangetroffen; wenst u dat wij de eindschoonmaak doen dan wordt 60 Euro op de waarborg ingehouden. 

 

4. Aansprakelijkheid Ateliers Les Landes

4.1 Ateliers Les landes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de gîtes of caravan. Dit is ook van toepassing bij gebruik van het zwembad en de speeltoestellen.

 

5. Spelregels

5.1 Huurder zal vóór acht uur ’s ochtends en na 10 uur ’s avonds de algemene rust op Les Landes respecteren.

 

5.2 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaats deponeren.

 

5.3 Huisdieren zijn ín de gîtes in overleg toegestaan.

 

5.4 Roken is in de gîtes niet toegestaan.

 

5.5 Binnen de omheining van het zwembad dienen geen etenswaren genuttigd te worden.